Mon 2/19/184YO Open 1st Go

Tue 2/20/185/6YO Open 1st Go

Wed 2/21/184YO Open 2nd Go5/6YO Open Finals4YO LMTD OPEN FINALS

Thu 2/22/184YO Open Finals5/6YO Non Pro 1st Go4YO Non Pro 1st Go

Fri 2/23/185/6YO 50K Amateur 1st Go4YO Unlimited Amateur 1st Go4YO Non Pro 2nd Go

Sat 2/24/185/6YO Unlimited Amateur 1st Go4YO Non Pro Finals5/6YO Non Pro Finals4YO 50K Amateur

Sun 2/25/184YO Unlimited Amateur Finals5/6YO 50K Amateur Finals4YO 50K Amateur Finals5/6YO Unlimited Amateur Finals