Mon 3/5/185/6YO Open 1ST GO4YO Open 1st Go

Tue 3/6/185/6YO Open 2nd Go

Wed 3/7/18Open 4YO 2nd Go5/6YO Open Finals

Thu 3/8/18Non Pro 5/6YO 1st GoOpen 4YO Finals

Fri 3/9/185/6YO Non Pro Finals4YO Unlimited Amateur 1st Go5/6YO Amateur 1st Go

Sat 3/10/184YO Non Pro 1st Go4YO Amateur 1st Go5/6YO Unlimited Amateur 1st Go

Sun 3/11/184YO Unlimited Amateur Finals4YO Non Pro Finals5/6YO Amateur Finals4YO Amateur Finals5/6 YO Unlimited Amateur Finals