Tue 10/4/225/6 Yo Open 1st Go Round7 Yo Open 1st Go Round

Wed 10/5/223 Yo Open 1st Go Round7 Yo Open FINALS

Thu 10/6/224 Yo Open 1st Go Round

Fri 10/7/225/6 Yo Open 2nd Go Round

Sat 10/8/223 Yo Open 2nd Go Round5/6 Yo Limited Open Go Round

Sun 10/9/224 Yo Open 2nd Go Round5/6 Yo Limited Open FINALS4 Yo Limited Open Go Round

Mon 10/10/224 Yo Limited Open FINALS3 Yo Open FINALS5/6 Yo Open FINALS4 Yo Open FINALS

Tue 10/11/223 Yo Non Pro 1st Go Round5/6 Yo Non Pro 1st Go Round7 Yo Non Pro Go Round Pencil Finals

Wed 10/12/223 Yo Non Pro 2nd Go PENCIL FINALS4 Yo Non Pro 1st Go Round

Thu 10/13/225/6 Yo Non Pro 2nd Go Round4 Yo Non Pro 2nd Go Round7 Yo Amateur Go Round - Combined Classes

Fri 10/14/225/6 Yo Non Pro FINALS4 Yo Non Pro FINALS7 Yo Unlimited Amateur FINALS5/6 Yo Amateur Go Round - (Split Fri/Sat) (Continues on through Saturday 10/15)

Sun 10/16/224 Yo Amateur Go Round

Mon 10/17/225/6 Yo $50K Amateur FINALS4 Yo $50K Amateur FINALS5/6 Yo Unlimited Amateur FINALS4 Yo Unlimited Amateur FINALS